หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

29 เมษายน 2015

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจเป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ (28 เมษายน 2558) ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 9 เพื่อเร่งการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางทะล ทางอากาศ รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาอาหารฮาลาล และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ ระหว่างกันของทั้งสามประเทศ

สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ได้ปิดฉากลงแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ให้ถูกภัยคุกคาม
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์