หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีไทยและเวียดนาม เห็นพ้องขยายความร่วมมือรอบด้าน

28 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2575)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามก่อนร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 อย่างไม่เป็นทางการ และพิธีปิด ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อผลสำเร็จของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 2 โดยนายกรัฐมนตรีเชิญนายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางเยือนไทยเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 3 เพื่อผลักดันความมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเวียดนามตอบรับที่จะร่วมมือกับไทยพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างกัน รวมทั้งขยายการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 5 ปี หรือในปี 2020 พร้อมเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากเวียดนามและสนับสนุนการจัดการแสดงสินค้าเวียดนามในไทย แต่ขอให้เวียดนามผ่อนผันการระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าชั่วคราวสำหรับผลไม้ 4 ชนิดของไทย ได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย และเงาะ
 
ส่วนความร่วมมือด้านแรงงานทั้งสองฝ่ายเร่งรัดให้กระทรวงแรงงานจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางแรงงานและความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานไทย-เวียดนาม พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรให้มากขึ้นโดยเฉพาะยางพารา ซึ่งไทยยินดีที่เวียดนามตอบรับเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ยางพารา ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-เวียดนาม ซึ่งจะประชุมร่วมเพื่อหารือความร่วมมือในการกำหนดนโยบายการรักษาเสถียรภาพ ราคายางพาราต่อไป
 
นอกจากนี้ ไทยเสนอให้มีความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาชีวิตชาวประมงและยังช่วยแก้ปัญหาการลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย พร้อมขอให้เวียดนามเป็นหลักในการพูดคุยแนวทางจัดการแรงงานประมงกับอินโดนีเซีย
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์