หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
"บินไทย" หนุนรัฐนำส่งทีมแพทย์-กู้ภัย ช่วยเหตุแผ่นดินไหวเนปาล

28 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1306)

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยให้การสนับสนุนภาครัฐ กองทัพ และสภากาชาดไทยในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามแผนของรัฐบาลไทย
 
ซึ่งการบินไทยได้เตรียมแผนรองรับไว้ 2 ส่วน คือ การจัดเตรียมสำรองที่นั่งสำหรับบุคลากรที่ต้องเดินทางไปช่วยเหลือ และจัดระวางบรรทุก Cargo ใต้ท้องเครื่องบินเพื่อขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยจะให้ความสำคัญในส่วนของภาครัฐหรือของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลและประชาชนเนปาลเป็นลำดับแรก
 
ในส่วนขององค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ การบินไทยได้จัดศูนย์ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยติดต่อได้ที่ ศูนย์บริหารภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ของการบินไทย โทร. 02-545-3181 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การบินไทยยังสนับสนุนการปฏิบัติการบินของกองทัพอากาศ เพื่อทำการบินขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังประเทศเนปาลด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การบินไทยยังคงทำการบินตามปกติ ไป-กลับ ในเส้นทางกรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ ทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 เที่ยวไปทีจี 319 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 10.15 น. ถึงกาฐมาณฑุ เวลา 12.25 น. ส่วนเที่ยวกลับทีจี 320 ออกจากกาฐมาณฑุ เวลา 13.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น.
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์