หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-พม่าจับมือปลูกป่าอาเซียน นำร่องแม่สอด-เมียวดี

18 เมษายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1401)
 


     พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด (ผบ.ฉก.ร.4 แม่สอด จ.ตาก) ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า 5 อำเภอ (อ.แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด-ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง) ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนไทย-พม่า ระดับท้องถิ่น TBC แม่สอด-เมียวดี กล่าวว่า กองทัพบกโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายที่จะสร้างความร่วมมือกับกองทัพรัฐบาลพม่า จึงได้มอบหมายให้หน่วยในพื้นที่ชายแดนผ่านคณะกรรมการ TBC แม่สอด-เมียวดี เพื่อร่วมมือกับพม่าในการปลูกต้นไม้ สร้างป่าอาเซียนร่วมกัน ให้ป่าอาเซียนเป็นความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

     ป่าอาเซียนไทย-พม่า (แม่สอด-เมียวดี) จะเริ่มดำเนินการในต้นเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ เป็นป่าอาเซียนนำร่อง ใช้พื้นที่ปลูกป่าเบื้องต้น 350 ไร่ ฝั่งไทย 250 ไร่ พม่า 100 ไร่

     "ที่ผ่านมาป่าไม้แถบชายแดนไทย-พม่าถูกบุกรุกและเผา รวมทั้งเกิดไฟป่า มีหมอกควันไฟ สร้างมลภาวะเป็นพิษอย่างมาก การสร้างป่าอาเซียนเป็นป่าไม้ระหว่างประเทศรับ AEC จะเป็นต้นแบบนำร่องขยายไปยังชายแดนจุดอื่นๆ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าชายแดนแม่สอด-เมียวดีต่อไป”

 
ที่มา : manager.co.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์