หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เอสเอ็มอีไทยปรับทิศธุรกิจขายผู้สูงอายุ

22 เมษายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1536)

     นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีประชากรทั้งหมดกว่า 627 ล้านคน มีกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีถึง 36.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 5.89% ของประชากรในอาเซียน
 
     ขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า 66 ล้านคน มีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65 ปี ร่วม 6.5 ล้านคน คิดเป็น 9.9%
 
     ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจควรมองหาโอกาสในการทำตลาด เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้มีอายุสูงวัยให้มากขึ้นเพราะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการซื้อสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการทำงาน กลุ่มสินค้าที่มาแรงสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ 2. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มเครื่องใช้ภายในบ้าน 3. อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ เครื่องสำอางประเภทออร์แกนิก 4. อุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ 5. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการสร้างและตกแต่งบ้านที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้านที่มา : โพสต์ทูเดย์กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์