หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
จุดผ่านแดนไทย- มาเลเซีย

27 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 41182)

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
จุดผ่านแดนถาวร
1. จังหวัดสงขลา
พื้นที่ของไทย ด่านสะเดา อ.สะเดา
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 23.00 น. ของทุกวัน

2. จังหวัดสงขลา
พื้นที่ของไทย ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 21.00 น. ของทุกวัน

3. จังหวัดสงขลา
พื้นที่ของไทย ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านบ้านดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์
เวลาเปิด-ปิด 07.00-17.00 น. ของทุกวัน และประกาศ มท. 19 ม.ค. 2553

4. จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่ของไทย ด่านสุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านรันตูปนยัง รัฐกลันตัน
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 21.00 น. ของทุกวัน

5. จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่ของไทย ด่านตากใบ (ท่าเรือ) อ.ตากใบ
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

6. จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่ของไทย ด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
และประกาศ มท. ลว.14 ต.ค.2551 ผลบังคับใช้ 1 พ.ย. 2551

7. จังหวัดยะลา
พื้นที่ของไทย ด่านเบตง อ.เบตง
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านบูกิตบือราปิต รัฐเคดาห์
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 22.00 น. ของทุกวัน
และมีมติเมื่อ 6 ก.พ. 52

8. จังหวัดสตูล
พื้นที่ของไทย ด่านวังประจัน อ.ควนโดน
พื้นที่ของมาเลเซีย ด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

9. จังหวัดสตูล
พื้นที่ของไทย ด่านสตูล (ท่าเรือ) อ.เมืองสตูล
พื้นที่ของมาเลเซีย ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส - ท่าเรือเจตตีกัว ลังกาวี รัฐเคดาห์ - ท่าเรือเทลก อีกวา ลังกาวี รัฐเคดาห์
เวลาเปิด-ปิด 05.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

จังหวัดที่ไม่มีจุดผ่านแดน คือ
พิษณุโลก บุรีรัมย์ เพชรบุรี ราชบุรี และชุมพร

จังหวัดที่มีจุดผ่านแดนถาวร คือ
เชียงราย น่าน เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ตาก ระนอง ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาสโดย สํานักความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์