หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26

25 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2028)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ฝ่าย ครั้งที่ 9 ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนนี้
 
โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมใช้โอกาสนี้ผลักดันการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการส่งเสริมการเชื่อมโยงกันทุกมิติ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด 1 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคเป็นคลังอาหาร ตลอดจนการรับมือกับผลกระทบเชิงลบจากความเชื่อมโยงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์