หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
กฎหมายเข้าเมือง สปป.ลาว

24 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4459)

กฎหมายเข้าเมือง สปป.ลาว
 
- การเข้าเมืองสปป.ลาว โดยไม่ใช้เอกสารเดินทางที่ถูกต้อง อาทิ หนังสือเดินทาง หรือบัตรผ่านแดนการเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องจะถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
 
- การเข้าเมืองสปป.ลาว โดยผิดวัตถุประสงค์จากเอกสารผ่านแดนที่ใช้ ได้แก่ การใช้บัตรผ่านแดน แต่อยู่เกินกว่าเวลาและพื้นที่ที่กำหนด มีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีโทษจำคุกประมาณ 1 เดือน และค่าปรับขั้นต่ำอยู่ที่ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ จึงขอแนะนำให้ถือหนังสือเดินทางเข้ามายังสปป.ลาว ทุกครั้ง
 
- การเดินทางออกนอกเขตที่กำหนดไว้ เช่น ผู้ถือบัตรผ่านแดนที่ออกให้โดยจังหวัดหนองคาย ห้ามเดินทางออกนอกเขตกำแพงนครเวียงจันทร์ อาทิ เขื่อนน้ำงึม บ่อนกาสิโนแดนสวรรค์ หากไม่ได้รับอนุญาตพิเศษ
 
- การพำนักอยู่ในสปป.ลาว เกินกำหนด (ผู้ถือบัตรผ่านแดนอยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน) ผู้ถือหนังสือเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน 30 วัน)
 
- การพักค้างคืนที่บ้านชาวสปป.ลาว โดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) เสียก่อน ถือว่าผิดระเบียบปฏิบัติอาจมีปัญหาได้
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์