หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
EU-FTA คืออะไร

26 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3017)
 
EU-FTA ย่อมาจาก European Union – Free Trade Agreement หมายถึง สหภาพยุโรป – ความตกลงการค้าเสรี
 
ปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้นโยบายขยายการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับประเทศและกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ หมู่เกาะฟาโรห์ ฮังการี โปแลนด์ เช็ก สโลวาเกีย บัลกาเรีย โรมาเนีย เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย และสโลวีเนีย เป็นต้น
 
ซึ่งผลกระทบจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทย หากนักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศที่ทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปจะได้ประโยชน์จากการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปโดยตรง ในทางกลับกัน เขตการค้าเสรีอาจทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดสหภาพยุโรปลดลงได้เช่นกัน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์