หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
EU ย่อมาจาก...

24 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 20396)
 
EU ย่อมาจาก European Union หมายถึง สหภาพยุโรป
เป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งของการรวมยุโรปเมื่อประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปทั้ง 12 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญา Maastricht หรือ The Treaty on European Union เมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 สนธิสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2536 และเป็นผลให้มีการใช้ชื่อสหภาพยุโรปแทนประชาคมยุโรปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีประเทศสมาชิก 25 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ ไอร์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส เดนมาร์ก สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ สวีเดน และประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย โปแลนด์ สโลวัก สโลเวเนีย มอลต้า ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2547
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์