หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ขับขี่ทั่วอาเซียนฉลุย

23 เมษายน 2015

โดย...พีรดา ปราศรีวงค์

หากถามว่าสมาชิกอาเซียนมีความพร้อมแค่ไหนกับการหลอมรวมภายใต้ร่มเงาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะมาถึงอย่างเต็มรูปแบบในสิ้นปีนี้ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ ภาคแรงงานและการท่องเที่ยว คำตอบที่ได้รับอาจสร้างความหนักใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติอยู่ไม่น้อย เพราะต้องยอมรับว่าความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ประเทศ ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ภาษาของ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน อาจต้องใช้ระยะเวลากระชับความร่วมมืออีกนานกว่าภาพความเป็นปึกแผ่นจะเกิดขึ้นนับจากนี้
 
หากพิจารณาในแง่ของการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่างๆ คาดว่าการเดินทางทางบกโดยรถยนต์จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ด้วยแรงสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน การขยายการลงทุนก่อสร้างโครงข่ายถนนที่มีมาตรฐานดี ซึ่งหลายเส้นทางได้ทยอยเปิดใช้อย่างต่อเนื่อง
 
พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า การเดินทางทางบกของประชาชนจากอาเซียนและประเทศอื่นใกล้เคียงที่กำลังจะมีขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับตำรวจทางหลวงที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางใช้ทางหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวงได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การทำงานให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีอาเซียน โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงให้มีความรู้ความเข้าใจ การมีทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกอาเซียน เช่น ทักษะภาษาอาเซียน พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะในแต่ละประเทศ เป็นต้น "สัญญาณไฟและกฎจราจรเป็นหลักการสากลที่ใช้กันทั่วโลก เมื่อเดินทางไปประเทศไหนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรของประเทศนั้น แต่ชาติอาเซียนมีความแตกต่างหลายเรื่อง เช่น การขับขี่รถชิดซ้ายหรือชิดขวา ทำให้คนมีความเคยชินต่างกัน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้
 
เรื่องนี้ต้องปรับจูนรายละเอียดร่วมกันอีกนานกว่าจะตกผลึกและนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้” สำหรับใบขับขี่อาเซียนนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศที่ออกโดยสมาชิกอาเซียน โดยชาติที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้บัตรดังกล่าวเป็นใบขับขี่อาเซียนได้โดยไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่สากล ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้ทันที
 
ซึ่งปัจจุบันไทยมีความร่วมมือกับประเทศลาวเพียงชาติเดียวเท่านั้น แต่เชื่อว่าหลังการเปิดอาเซียนชาติอื่นๆ จะทยอยดำเนินการตามมา พล.ต.ต.สมชาย ย้ำว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการขับขี่รถยนต์ในต่างแดน ควรตั้งศูนย์ให้ความรู้ โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้เรื่องใบขับขี่อาเซียนของประเทศที่กำลังเดินทางไป รวมถึงให้ข้อมูลสมาชิกอาเซียนที่เดินทางมาและต้องการขับขี่รถในประเทศไทย รับรู้กฎเกณฑ์ของประเทศไทยขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ดังกล่าวควรนำร่องก่อตั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น แม่สอด ก่อนขยายศูนย์ให้ครอบคลุมเขตชายแดนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในลำดับต่อไป นอกจากดูแลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ตำรวจทางหลวงยังต้องตรวจตราป้องกันไม่ให้เกิดการก่อเหตุอาชญากรรม หรือใช้ทางหลวงเป็นเส้นทางหลบหนีการกระทำผิดจากพื้นที่ใดไปพื้นที่หนึ่งหรือข้ามประเทศได้
 
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ร่วมมือกับตำรวจทางหลวงออสเตรเลีย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูลบุคคลที่สุ่มเสี่ยงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ โดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางหลบหนี เพราะปัจจุบันขั้นตอนการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาขับขี่รถในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน ความไม่มีเอกภาพอาจเป็นช่องทางในการหลบหนีได้ง่าย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์