หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในฟิลิปปินส์

23 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 34003)
 
สิ่งที่ควรทำ
1. คนฟิลิปปินส์จะทักทายด้วยคำว่า "กูมุสตา" และกล่าวคำว่า "ซาลามัต" (ขอบคุณ) หรือ "มาลามิง ซาลามัต" (ขอบคุณมากๆ) เพื่อแสดงความขอบคุณจากใจ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ
2. ควรใช้คำนำหน้าที่สุภาพ เช่น เรียกผู้ชาย "เซอร์" ผู้หญิง "แหม่ม" "มาดาม" สำหรับบุคคลทั่วไปจนกว่าจะอนุญาตให้เรียกชื่อ และควรกล่าวถึงผู้อาวุโสอย่างสุภาพ ควรใช้คำว่า "ตีต้า" (ป้า) "ตีโต้" (ลุง) "คูย่า" (พี่ชาย) "เอท" (พี่สาว) สำหรับญาติของเพื่อน และจบประโยคด้วยคำว่า "โป" เพื่อแสดงความเคารพ และควรทักทายทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่าเมื่อไปเยี่ยมเยียนที่บ้าน และกล่าวคำอำลาเมื่อจะจากกัน
3. คนฟิลิปปินส์จะทักทายเพื่อนด้วยการส่งยิ้มและเลิกคิ้วให้ และเมื่อคนฟิลิปปินส์โบกมือต้อนรับ ควรโบกมือตอบ เพื่อแสดงไมตรีจิตต่อกัน
4. เมื่อได้รับเชิญไปในโอกาสต่างๆ เป็นธรรมเนียมที่ควรไปถึงหลังเวลานัดครึ่งชั่วโมง ยกเว้นการนัดหมายอย่างเป็นทางการหรือเจรจาทางธุรกิจ
5. ควรแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อย และเหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะคนฟิลิปปินส์พิจารณาภาพลักษณ์จากการแต่งกาย
6. ถือเป็นธรรมเนียมที่ควรกล่าวชื่นชมยินดีเกี่ยวกับสถานที่ ที่ไปเยือนต่อเจ้าของสถานที่ด้วย
7. เมื่อได้รับเชิญไปในโอกาสต่างๆ ควรเขียนจดหมายขอบคุณด้วยลายมือไปยังเจ้าภาพ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังงานเสร็จสิ้นแล้ว
8. เมื่อได้รับเชิญไปร่วมรับประทานอาหารควรนำขนม หรือดอกไม้ไปมอบให้เจ้าภาพด้วย
9. คนฟิลิปปินส์ถือว่าการห่อของขวัญเป็นเรื่องสำคัญ จึงควรห่อด้วยความประณีตสวยงาม โดยไม่มีข้อห้ามเรื่องสีในการห่อสิ่งของ
10. การปฏิเสธคำเชื้อเชิญไม่ว่าเหตุใด ให้บอกว่าติดภารกิจอื่นซึ่งถือว่าเป็นคำปฏิเสธที่สุภาพที่สุด
 
                  

สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ไม่ควรเรียกภรรยาของเจ้าบ้านว่า แม่บ้าน เพราะถือว่าเป็นคำดูถูก
2. ไม่ควรให้ดอกเบญจมาศ และดอกลิลลี่สีขาว เพราะถือเป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานศพ
3. เมื่อได้รับของขวัญจากคนฟิลิปปินส์ ไม่ควรเปิดดูต่อหน้าผู้ให้ทันที
4. เมื่อได้รับเชิญไปงาน ไม่ควรนำกระเช้าผลไม้ไปให้เจ้าภาพ หรือส่งไปก่อน เพราะถือเป็นการดูถูก ควรให้หลังงานไปแล้ว เพื่อแสดงความขอบคุณ
5. ไม่ควรปฏิเสธอาหารที่คนฟิลิปปินส์ได้จัดเตรียมหรือตั้งใจนำมาให้ โดยเฉพาะอาหารที่ผู้ให้ปรุงด้วยตนเอง
6. ไม่ควรรับประทานหรือตักอาหารก่อนเจ้าภาพ
7. ไม่ควรใช้นิ้วชี้ไปยังคน หรือสิ่งของต่างๆ ถือว่าไม่สุภาพ แต่คนฟิลิปปินส์มักจะใช้การบุ้ยปากแทน
8. ไม่ควรพูดจาเสียงดัง แสดงความโกรธหรือการไม่เคารพ รวมถึงการวิพากวิจารณ์ผู้อื่นต่อหน้าเขา
9. ถ้าพบคนพูดภาษาท้องถิ่น และไม่สามารถสื่อสารกันได้ ไม่ควรแสดงความโกรธเกรี้ยว ควรหาคนอื่นมาสื่อสารแทน
10. ไม่ควรนัดคนฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ เพราะเป็นวันที่ไปโบสถ์และถือเป็นวันครอบครัว


โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
        

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์