หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา

24 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 57543)

จุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง
 
1.จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่ของไทย ช่องสะงํา อ.ภูสิงห์
พื้นที่ของกัมพูชา ช่องจวม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย
เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 11 พ.ย. 46
 
2.จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่ของไทย ช่องจอม อ.กาบเชิง
พื้นที่ของกัมพูชา โอร์เสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย
เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 1 ก.ย. 45
 
3.จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่ของไทย บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ
พื้นที่ของกัมพูชา ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย
เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 20 ก.ย. 40
 
4.จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ของไทย บ.แหลม อ.โป่งน้ำร้อน
พื้นที่ของกัมพูชา บ.กร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 11 พ.ย. 46
 
5.จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ของไทย บ.ผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน
พื้นที่ของกัมพูชา บ.คลองจะกร็อม กรุงไพลิน
เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 11 พ.ย. 46
 
6.จังหวัดตราด
พื้นที่ของไทย บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่
พื้นที่ของกัมพูชา จามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง
เวลาเปิด-ปิด 07.00 - 20.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 20 ก.ย. 40
 
จุดผ่อนปรน 9 แห่ง
1. จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ของไทย ช่องอานม้า อ.น้ำยืน
พื้นที่ของกัมพูชา บ้านสะเตียลกวาง อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร
เวลาเปิด-ปิด 09.00 -15.00 น. ทุกวันอังคารและ พฤหัสบดี
เปิดใช้เมื่อ 11 พ.ค.42
 
2. จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่ของไทย บ้านตาพระยา อ.ตาพระยา
พื้นที่ของกัมพูชา บ้านบึงตะกวน จ.บันเตียเมียนเจย
เวลาเปิด-ปิด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 24 ธ.ค.41 และตั้งแต่ 1 ม.ค. 54
 
3. จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่ของไทย บ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ
พื้นที่ของกัมพูชา มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย
เวลาเปิด-ปิด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 24 ธ.ค.41 และตั้งแต่ 1 ม.ค. 54
 
4. จังหวัดสระแก้ว
พื้นที่ของไทย บ้านเขาดิน อ.คลองหาด
พื้นที่ของกัมพูชา พนมได (บ้านกิโล 13) จ.พระตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 15 มิ.ย.41 และตั้งแต่ 1 ม.ค. 54
 
5. จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ของไทย บ้านซับตารี อ.สอยดาว
พื้นที่ของกัมพูชา บ้านโอลําดวน อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 07.00 -16.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 17 เม.ย.40
 
6. จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ของไทย บ้านบึงชนังล่าง อ.โป่งน้ำร้อน
พื้นที่ของกัมพูชา บ้านสวายเลง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 07.00 -16.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 28 พ.ค.40
 
7. จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่ของไทย บ้านสวนส้ม อ.สอยดาว
พื้นที่ของกัมพูชา - บ้านโอลัวะ อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 07.00 -16.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 2 พ.ค.40
 
8. จังหวัดตราด
พื้นที่ของไทย บ้านหมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
พื้นที่ของกัมพูชา บ้านศาลเจ้า อ.สัมลูด จ.พระตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 08.30 - 17.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 16 ธ.ค.34
 
9. จังหวัดตราด
พื้นที่ของไทย บ้านมะม่วง ต.นนทรี อ.บ่อไร่
พื้นที่ของกัมพูชา บ้านฉอระกา อ.สํารูด จ.พระตะบอง
เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 18.00 น. วันอังคาร พุธ และ พฤหัสบดี
เปิดใช้เมื่อ 9 มี.ค.48
 
จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว
1. จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่ของไทย ช่องทางขึ้นเขาพระวิหาร อําเภอกันทรลักษ์
พื้นที่ของกัมพูชา ปราสาทเขาพระวิหาร อําเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร
เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น. ของทุกวัน
เปิดใช้เมื่อ 31 พ.ค. 46
 
 
 
 
โดย สํานักความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์