หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หมู่บ้านหลายแห่งในภาคกลางของเมียนมาเริ่มเผชิญปัญหาภัยแล้ง

22 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1319)

หนังสือพิมพ์เมียวดี รายงานว่า เมืองและหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมะเกว มัณฑะเลย์ และสะกาย อยู่ในเขตแห้งแล้งห่างไกลจากแหล่งน้ำ ต้องพึ่งพาน้ำจากบึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำธรรมชาติ และที่สร้างขึ้นเองเพื่อใช้ในการดื่มกิน บางหมู่บ้านในเขตมะเกว ขาดแคลนน้ำดื่ม และมักเผชิญต่อปัญหาภัยแล้งในปีที่ฝนตกน้อย ชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านี้ต้องเฝ้ารอให้ฤดูฝนมาถึงโดยเร็ว ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบของเมืองมยินจาน เขตมัณฑะเลย์ ก็เริ่มประสบภาวะขาดแคลนน้ำเช่นกัน

ขณะเดียวกัน โครงการประปาเพื่อพื้นที่ชนบทที่เริ่มดำเนินการในปี 2554 นับจนถึงปีงบประมาณ 2557-2558 โครงการดังกล่าวครอบคลุมหมู่บ้านแล้ว 39,745 แห่งในภาคกลางของเมียนมา
 
กระทรวงปศุสัตว์ ประมงและพัฒนาชนบท ระบุว่า โครงการประปามีเป้าหมายที่จะขุดบ่อบาดาล และบึงในหมู่บ้าน 3,552 แห่ง ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2559 

เมียนมามีหมู่บ้านมากกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ และโครงการดังกล่าวเพิ่งครอบคลุมเพียง 62% ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ยังมีหมู่บ้านอีกกว่า 25,000 แห่งที่ยังไม่มีน้ำใช้.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์