หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
สินค้าส่งออก-นำเข้า ฟิลิปปินส์

25 เมษายน 2015

สินค้าส่งออกที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ในการขนส่ง เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ทองแดง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันมะพร้าว และผลไม้
 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ
น้ำมันเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและเครื่องมือ เครื่องใช้ในการขนส่ง เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ ธัญพืช เคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์