หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา

22 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1438)

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรีเอเชีย - แอฟริกา ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงอีกกว่า 100 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในทุกด้านในระดับทวีปร่วมกัน โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์ระหว่างเอเชียและแอฟริกา
 
ในโอกาสนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมและยืนยันว่า ไทยมีความพร้อมร่วมมือด้านการพัฒนาและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลในประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน และความร่วมมือที่จะนำองค์ความรู้จากไทยในรูปแบบของบุคลากร และทุนการศึกษาทางวิชาการให้แก่เนปาลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนกับประชาชนด้วย

 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์