หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พาณิชย์ จ่อหั่นเป้าส่งออกปีนี้คาดโตไม่ต่ำกว่า 1%

22 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1335)

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเร่งรัดการส่งออกว่า ที่ประชุมเห็นชอบผลักดันการส่งออกเป็นรายกลุ่มสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม อาทิ กลุ่มอาหาร อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ วัสดุก่อสร้าง สินค้ากลุ่มบริการและสุขภาพ สินค้าไลฟ์สไตล์ โลจิสติกส์ และกลุ่มตลาด CLMV
 
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเรียกทั้ง 10 กลุ่มสินค้ามาหารือร่วมกันในวันศุกร์ที่ 24 เมษายนนี้ เพื่อหาแนวทางรักษาตลาดสินค้าในแต่ละกลุ่ม ขยายตลาดที่มีอยู่ และมองหาตลาดใหม่ โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนออกไปส่งเสริมตลาด หรือโรดโชว์ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  สำหรับปัญหาที่ภาคเอกชนเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การลดอุปสรรคทางการค้า อัตราเเลกเปลี่ยน การอำนวยความสะดวกทางด้านศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ กระทรวงพาณิชย์จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาควบคู่กันไป
ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งสร้างแบรนด์สินค้าภายใต้ชื่อ product of Thailand เพื่อให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าระดับอาเซียนเพื่อให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศในอาเซียนมากขึ้น และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ รวมถึงการนำโครงการ SME Pro-active กลับมาใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถนำสินค้ามาร่วมแสดงได้
 
ส่วนปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้ยอมรับเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้า เพราะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านพบว่าค่าเงินไทยแข็งค่ากว่า อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้น ภาคเอกชนจึงอยากให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ รวมทั้งผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะมีศักยภาพทางการค้าสูง
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์