หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ ร่วมการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา ที่กรุงจาการ์ต้า

21 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1839)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญในรัฐบาล เดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา (Asian-African Summit) ระหว่างวันที่ 21– 23 เมษายนนี้ ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้-ใต้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก
 
โดยเป้าหมายของการประชุมเป็นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา และหารือแนวทางรับมือกับประเด็นความท้าทายร่วมของทั้งสองภูมิภาค และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุมฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาโดยรวม โดยเฉพาะการมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
 
โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมจะมีการรับรองร่างเอกสารผลการประชุมจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
 
ร่างข้อความสารบันดุง ปี ค.ศ.2015 การเสริมสร้างความร่วมมือแบบใต้-ใต้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก 
 
ร่างปฏิญญาว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หุ้นส่วนใหม่ทางยุทธศาสตร์เอเชีย-แอฟริกา และ ร่างปฏิญญาว่าด้วยปาเลสไตน์
 
สำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีระหว่างการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา การกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกา รวมทั้งการหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่าง ๆ เช่น ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เป็นต้น

 

Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์