หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
การก่อตั้งธุรกิจในอินโดนีเซีย

22 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3272)

การจัดตั้งธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียนั้น นักลงทุนต่างชาติสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การตั้งผู้แทนหรือตัวแทนจำหน่ายหรืออาจตั้งสำนักงานตัวแทน (Representative Office) ซึ่งสำนักงานตัวแทนมีอำนาจหน้าที่เสมือนนักลงทุนต่างชาติ เพียงแต่มีอำนาจจำกัดเฉพาะการดูแลและประสานงานให้แก่บริษัทแม่ในต่างประเทศเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลหรือบริษัทอื่นในประเทศได้ รวมทั้งไม่สามารถดำเนินการทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การตั้งสำนักงานตัวแทนสามารถตั้งขึ้น ในพื้นที่เมืองหลวงของจังหวัดมีความรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมการตลาดหรือการวิจัยตลาด การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและการพัฒนาการลงทุนโดยตรงในอินโดนีเซีย
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์