หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย

24 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 12746)

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย ปี 2540 อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่ง ที่เผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองขาดเสถียรภาพ รวมทั้งระบบการเงินธนาคารอินโดนีเซียล้มเหลว และจำนวนนักลงทุนต่างชาติลดลง 10 ปีต่อมา เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงินเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้น จึงทำให้สภาพเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเติบโตขึ้นมากในระยะ 2-3 ปีมานี้ อินโดนีเซียกลายเป็นจุดหมายของนักลงทุนจากประเทศต่างๆ
 
โดยสิ่งที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนคือ อินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจำนวนประชากรมาก จึงทำให้ความต้องการบริโภคภายในประเทศสูง เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ จากการที่อินโดนีเซียยังคงเปิดรับเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบทุน เทคโนโลยีขั้นสูงและทักษะการบริหารงานจากต่างประเทศเพื่อให้ประเทศได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
 
เพื่อช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจภายในอินโดนีเซีย นโยบายนี้เป็นแผนแม่บทของรัฐบาลกลางสำหรับการกระตุ้นและขยายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ "The Central Government's Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI)" โดยแผนแม่บทฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมทั่วอินโดนีเซีย
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์