หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ทำไมการปรับประสานมาตรฐานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในอาเซียน

6 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3002)

มาตรฐานมีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าสินค้ามีความปลอดภัย และมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของสินค้านั้น ความแตกต่างของมาตรฐานสินค้าของแต่ละประเทศอาเซียนสามารถเป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า อาเซียนจึงได้จัดการกับอุปสรรคดังกล่าว โดยการปรับประสานมาตรฐานของประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาตรฐานที่ปรับประสานแล้วในอาเซียน หมายถึง สมาชิกอาเซียนได้มีการปรับมาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน สินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันของอาเซียนแล้ว เมื่อต้องการนำสินค้ามาวางจำหน่ายในประเทศอาเซียนใดก็ตาม ก็ทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้ ดังนั้น มาตรฐานที่ปรับประสานแล้วจึงมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์