ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
สื่อเผยแพร่
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนแผ่นพับเกี่ยวกับอาเซียน

20 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4417)
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนแผ่นพับ ประชาคมอาเซียน One Vision One Identity One Community โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดรวมทั้ง การศึกษาไทย และการเตรียมเป็นพลเมืองอาเซียน
 
หน่วยงานใดที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 -6182323 ต่อ 1714 หรือ e-mail : www.aseanthai.th@hotmail.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 

  
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์