หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำในเวียดนาม

5 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 31705)

สิ่งที่ควรทำ
1. คนเวียดนามจะกล่าวคำว่า "ซินจ่าว" ซึ่งหมายถึง สวัสดี เมื่อพบปะกัน
2. การนัดหมายคนเวียดนามควรนัดล่วงหน้าและต้องตรงต่อเวลา เพราะคนเวียดนามเป็นคนที่ตรงต่อเวลานัดหมาย
3. ควรพูดจาด้วยความสุภาพนุ่มนวล เพราะคนเวียดนามถือว่าการพูดจาเสียงดังหรือห้วนเป็นมารยาทที่หยาบคาย
4. การข้ามถนนในเวียดนามให้เดินตรงไปข้างหน้า ห้ามหยุดเด็ดขาดเพราะรถที่ผ่านไปมาจะรู้จังหวะและจะหยุดให้เอง
5. การถามเรื่องส่วนตัว ถือว่าเป็นวิธีผูกมิตรแบบหนึ่งของคนเวียดนาม
6. เมื่อไปเยี่ยมเยียนบ้านคนเวียดนามควรมีของฝากหรือของที่ระลึกไปให้เจ้าของบ้านด้วย
7. ควรใช้กระดาษสีสันสดใสห่อของขวัญให้กับคนเวียดนาม
8. คนเวียดนามจะนับถือและให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า
9. การรับประทานอาหารของคนเวียดนาม ควรใช้สองมือประคองจานเมื่อมีการรับหรือส่งอาหาร
10. การเจรจาควรพูดให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม หากคนเวียดนามพยักหน้าในระหว่างที่ดำเนินการเจรจาไม่ได้หมายความว่าจะยอมรับ
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ไม่ควรไปเยี่ยมบ้านคนเวียดนาม โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะคนเวียดนามจะรู้สึกเสียหน้าที่ไม่ได้เตรียมตัวหรือจัดอาหารต้อนรับแขก
2. ไม่ควรปฏิเสธเครื่องดื่มหรืออาหารว่างที่คนเวียดนามจัดไว้ต้อนรับเพราะถือว่าเป็นการหยาบคายและไม่สุภาพ
3. ไม่ควรรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม เพราะถือว่าเสียมารยาทเป็นอย่างมาก ควรรอให้การประชุมเสร็จสิ้นก่อน
4. ไม่ควรใช้ตะเกียบชี้บุคคลและสิ่งของ ในขณะรับประทานอาหาร
5. ไม่ควรยืนเท้าเอว หรือกอดอก ขณะพูดคุยเจรจากับบุคคลอื่นเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
6. ไม่ควรสนทนาเรื่องศาสนาความเชื่อ การเมือง หรือสงครามเวียดนาม
7. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารสถานที่ต่างๆ ของรัฐบาลในเวียดนาม
8. ไม่ควรมอบของขวัญที่มีสีดำ หรือดอกไม้สีขาว เช่น ดอกเบญจมาศ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าหรืองานศพ
9. ไม่ควรมอบสิ่งของมีคมต่างๆ เช่น มีดหรือกรรไกร เพราะคนเวียดนามถือว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์อันดีแก่กัน
10. ไม่ควรยื่นสิ่งของหรือสนทนาข้ามศีรษะบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการเสียมารยาท
 
 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์