หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรทำในสิงคโปร์

20 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 28013)

สิ่งที่ควรทำ
1. การติดต่อธุรกิจ ควรแต่งกายสุภาพ ผู้ชายสวมเสื้อแขนยาว ผูกเนคไท ผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาว กระโปรงหรือชุดทำงาน และกล่าวคำว่า "หนีห่าว" ซึ่งหมายถึง สวัสดีเมื่อพบปะกัน
2. เมื่อได้รับเชิญ ควรให้เจ้าภาพ เป็นผู้สั่งอาหาร
3. ควรนำของขวัญไปให้เจ้าภาพเมื่อได้รับเชิญ
4. การแลกเปลี่ยนนามบัตรให้ใช้สองมือยื่นนามบัตรด้วยความสุภาพ
5. ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านพัก ไปโบสถ์ หรือมัสยิด
6. เมื่อโดยสารรถสาธารณะ ให้สละที่นั่งแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรีมีครรภ์
7. เมื่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งสั้น ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอกหรือเปิดเผยร่างกายอื่นๆ และควรคลุมผมเมื่อเข้ามัสยิด
8. เมื่อมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกับคนอินเดียและคนมาเลย์ ให้ใช้มือขวาหรือสองมือในการรับของขวัญนั้น
9. ควรให้ความเคารพและยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
10. ควรสื่อสารกับคนสิงคโปร์ด้วยภาษาอังกฤษ
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ธรรมเนียมของคนสิงคโปร์ไม่มีการให้ทิป เนื่องจากค่าบริการจะรวมอยู่ในสินค้าและบริการนั้นแล้ว
2. ไม่ควรใช้นิ้วชี้บุคคล เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
3. ไม่ควรจับศีรษะผู้อื่น ยกเว้นจะสนิทสนมกัน เนื่องจากถือว่าศีรษะเป็นของสูงในทุกศาสนา
4. ไม่ถ่มน้ำลาย หรือทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะ เพราะจะถูกปรับ
5. ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ ร้านค้า ยกเว้นสถานที่ ที่กำหนด
6. เมื่อได้รับเชิญ ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพที่มีเชื่อสายจีน
7. การให้ของขวัญชาวจีนในสิงคโปร์ไม่ควรให้ มีด กรรไกร หรือสิ่งของมีคมเพราะหมายถึงการตัดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และไม่ควรให้นาฬิกา ผ้าเช็ดหน้า เพราะถือว่าเป็นการแช่งให้เสียชีวิต
8. ไม่ควรให้ของขวัญจำพวกแอลกอฮอล์หรือของขวัญที่ทำมาจากหนังหมูแก่ชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ในประเทศสิงคโปร์
9. ไม่ควรให้ดอกลีลาวดีแก่คนอินเดียในประเทศสิงคโปร์ เพราะถือว่าเป็นดอกไม้ในพิธีศพ รวมถึงไม่มอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่คนที่ไม่ดื่ม และไม่ควรให้ของขวัญที่ทำจากหนังวัวแก่ชาวฮินดู
10. ห้ามแซงคิวในการรับบริการต่างๆ ถือเป็นการไม่สุภาพอย่างยิ่ง
 
 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์