หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในเมียนมา

26 เมษายน 2015

สิ่งที่ควรทำ
1. คนเมียนมาจะกล่าวทักทายด้วยคำว่า "มินกาลาบ่า" หมายถึง สวัสดี
2. คนเมียนมาจะให้ความเคารพนับถือผู้ที่อาวุโสกว่า และให้เกียรติคนวัยเดียวกันและเมตตาผู้ที่อายุน้อยกว่า
3. คนเมียนมาจะให้ความเคารพศรัทธาต่อพระรัตนตรัย
4. คนเมียนมาจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
5. คนเมียนมาจะเอาใจใส่ และพูดกันด้วยความสุภาพ
6. คนเมียนมาถือเป็นธรรมเนียมว่า ควรถอดรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง และเดินเท้าเปล่าเมื่อไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
7. คนเมียนมาจะแต่งกายด้วยความพิถีพิถันและสุภาพเรียบร้อย
8. ในขณะรับประทานอาหาร ควรจะให้ผู้อาวุโสตักก่อน
9. ควรรับประทานอาหารด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่เคี้ยวเสียงดัง
10. ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อเข้าไปในศาสนสถาน
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ไม่ควรพูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว หรือรุนแรงต่อกัน
2. ไม่แสดงกิริยาที่หยาบคายหรือน่าละอาย ในที่สาธารณะ
3. ในการทักทาย ไม่ควรสัมผัสมือผู้หญิงชาวเมียนมา ยกเว้นฝ่ายหญิงจะยินยอม
4. ไม่ควรแสดงการดูถูกพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือบุคคลอื่น
5. ไม่ควรลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณต่อเรา
6. ไม่ควรเบียดเบียนผู้ที่ด้อยกว่ารวมทั้งสัตว์
7. ไม่ควรแสดงความรักในที่สาธารณะ เพราะคนเมียนมาถือว่าไม่เหมาะสม
8. ไม่ควรดมดอกไม้ไหว้พระ เพราะคนเมียนมาถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
9. ไม่ควรตะโกน หรือพูดเสียงดังในศาสนาสถาน
10. ไม่ควรซื้อวัตถุโบราณ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เพราะอาจเป็นของผิดกฎหมาย
 
 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์