หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในมาเลเซีย

18 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 37274)

สิ่งที่ควรทำ
1. คนมาเลย์โดยทั่วไป จะกล่าวคำว่า "ซาลามัต ดาตัง" เมื่อพบปะกัน
2. ชาวมุสลิมมาเลย์จะทักทายกันด้วยคำว่า "ซาลาม" โดยยื่นมือทั้งสองข้างมาแตะกับมือของอีกฝ่าย แล้วนำไปแตะที่หน้าอกของตนเอง การทักทายวิธีนี้ใช้ทักทายกับเพศเดียวกันเท่านั้น
3. ชาวอินเดียมาเลย์จะทักทายกันด้วยการประนมมือที่ระดับอกและกล่าวคำว่า "นมัสเต"
4. ชาวจีนมาเลย์จะทักทายกันด้วยการจับมือ เช่นเดียวกับชาวตะวันตกทั่วไป
5. ชาวอินเดียในมาเลเซียมักจะรับประทานอาหารบนใบตองด้วยมือ เมื่อรับประทานเสร็จแล้วตามมารยาทที่ดีควรจะต้องพับใบตองที่มุมด้านขวาบนทั้งสองข้างเข้าหาตัวเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับอาหาร
6. สังคมชาวมาเลย์เน้นความสุภาพและความเกรงใจ
7. การรับสิ่งของควรใช้มือขวาหรือทั้งสองมือเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่มอบให้
8. เวลามอบนามบัตรให้ชาวมุสลิม ให้ใช้มือขวาถือนามบัตรโดยใช้มือซ้ายแตะหรือประคองข้อศอกขวายื่นนามบัตรให้ หรือใช้ทั้งสองมือถือนามบัตรมอบให้ก็ได้
9. ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม เช่น ไม่แสดงความรักในที่สาธารณะ
10. ก่อนเข้าบ้าน หรือศาสนสถาน เช่น มัสยิด วัด ควรถอดรองเท้า หากต้องการถ่ายรูปควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ไม่ควรถามนามสกุลของชาวมุสลิมมาเลย์ เพราะจะใช้คำว่า "บิน" (Bin) ซึ่งแปลว่า "ลูกของ" แล้วตามด้วยชื่อของบิดาแทน
2. ไม่ควรแตะศีรษะคนมาเลย์ โดยเฉพาะเด็ก เพราะถือว่าหยาบคาย
3. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการหยิบของหรือส่งของให้แก่คนมาเลย์ รวมถึงการใช้มือซ้ายแตะหรือสะกิดผู้อื่น เพราะถือว่าไม่สุภาพ
4. การให้ของขวัญคนมาเลเซีย ไม่ควรมอบของขวัญที่เกี่ยวข้องกับสุนัข หมู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
5. คนมาเลเซียถือว่าเท้าเป็นสิ่งสกปรกไม่สะอาด ไม่ควรใช้เท้าชี้สิ่งของหรือนั่งไขว้ห้างปลายเท้าชี้ไปทางบุคคลอื่น
6. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส กอด จูบ ในที่สาธารณะถือเป็นการไม่เหมาะสมถึงแม้จะสนิทสนมหรือเป็นคู่รักกันก็ตาม
7. ไม่ควรยืนล้วงกระเป๋าหรือเท้าสะเอวขณะสนทนา เพราะคนมาเลเซียถือเป็นการแสดงออกที่ไม่สุภาพ
8. ไม่ควรชวนชาวมุสลิมมาเลเซียดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเป็นข้อห้ามทางศาสนา
9. ไม่ควรมอบดอกลีลาวดีให้กับชาวอินเดียมาเลย์ เพราะเป็นดอกไม้ในพิธีศพ
10. ไม่ควรกระทำการใดๆ ให้คนมาเลย์รู้สึกเสียหน้าต่อหน้าบุคคลอื่น เพราะถือเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างร้ายแรง
 
 
 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์