หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เดินหน้าอาเซียน “แม่สาย ก่อนเข้าสู่อาเซียน”

22 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1822)

อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของประเทศไทย เขตแดนทางทิศเหนือติดกับเมียนมา มีเพียงแม่น้ำสายคั่นกลางระหว่างด่านพรมแดนแม่สายของไทย และด่านพรมแดนท่าขี้เหล็กของเมียนมา ทำให้การค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดูจากมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมาในปีที่ผ่าน ๆ มา มูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ทางการค้าที่พัฒนามาโดยตลอด และถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการผลักดันให้เมืองหน้าด่านแห่งนี้ ขยายตัวทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสม ไม่ก้าวกระโดดจนกระทบต่อเมืองและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
 
การผลักดันให้อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเมียนมา ปัจจุบันนี้แม้มีห้องพักรองรับประมาณ 5,000 ห้อง แต่เชื่อว่าหากรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคตในการให้อำเภอแม่สายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับจังหวัดท่าขี้เหล็กที่กลายเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของเมียนมา
 
นอกจากนี้ มาตรการปิดด่านพรมแดนแม่สายจากเวลา 18.30 น เป็นเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นายราเชนทร์ ตันติวิทย์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรแม่สาย เห็นว่า นอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วยังเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบด้วยศักยภาพความพร้อมของอำเภอแม่สายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีข้อได้เปรียบที่มีประชากรหลายเชื้อชาติทำให้สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ทั้งภาษาไต ภาษาพม่า ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้อย่างกลมกลืน ไม่น่ามีปัญหาหากจะเข้าสู่การค้าไร้พรมแดน แต่ต้องจัดระเบียบการค้าชายแดนให้เป็นมาตรฐานสากล เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวควบคู่กัน ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชนในพื้นที่
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์