หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไนฯ

18 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 4732)

ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไนฯ

1. สภาพภูมิอากาศของบรูไนฯ ค่อนข้างร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28-32 องศาเซลเซียส
2. เขตเวลาของบรูไนฯ คือ GMT+8 คือเร็วกว่าเวลาไทย 1 ชั่วโมง
3. ภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติของบรูไนฯ แต่ชาวบรูไนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติของบรูไนฯ (นิกายสุหนี่)
5. ประชากรบรูไนฯ ร้อยละ 67 เป็นชาวมุสลิม
6. บรูไนฯ ใช้เงินสกุลดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1.24 ดอลลาร์บรูไนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24-25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์บรูไน ทั้งนี้ บรูไนฯ มีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ เงินดอลลาร์สิงคโปร์มีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์บรูไนและสามารถใช้แทนกันได้
7. รหัสโทรศัพท์ – รหัสประเทศของบรูไนฯ คือ +673
8. บรูไนฯ ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ ปลั๊กไฟเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา (แบบอังกฤษ)
9. น้ำประปาในบรูไนฯ ไม่สามารถใช้ดื่มได้
10. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของบรูไนฯ ได้แก่ รถพยาบาล 991 ตำรวจ 993 ดับเพลิง 995 กู้ภัย 998
11. บรูไนฯ มีรถประจำทางสาธารณะหลายสายแต่จำนวนเที่ยวรถไม่มากเท่าไรนัก ค่าโดยสารเที่ยวละ 1 ดอลลาร์บรูไนตลอดสาย
12. บรูไนฯ มีรถแท็กซี่สำหรับใช้เดินทางในเมือง โดยค่าบริการต่อเที่ยวค่อนข้างแพง (เที่ยวละประมาณ 20 - 50 ดอลลาร์บรูไนขึ้นกับระยะทาง) และไม่สามารถเรียกได้ตามท้องถนน ต้องโทรศัพท์เรียกเท่านั้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์