หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
กฎหมายควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะของสิงคโปร์

17 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3370)
 
ตามที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ผ่านกฎหมายควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ (การจำหน่ายและบริโภค) ปี ค.ศ. 2015 หรือ The Liquor Control (Supply and Consumption) Act 2015 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน 2558 นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯไทย ประจำสิงคโปร์ ขอนำเสนอข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อให้คนไทยในสิงคโปร์ และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปสิงคโปร์ได้ตระหนักไว้ ดังนี้

                              
 
• กฎหมายดังกล่าวห้ามร้านค้าที่มีใบอนุญาตประเภท "Take Away” ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึงเวลา
 7.00 น. ซึ่งรวมถึงร้านค้าประเภทขายปลีก ขายส่ง หรือ "duty-free”

• ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะในระหว่างเวลา 22.30 น. ถึงเวลา
7.00 น. ทั้งนี้ "ที่สาธารณะ” รวมถึง ริมถนน สวนสาธารณะ ชายหาด และพื้นที่สาธารณะของที่พักอาศัยประเภท HDB

• ลูกค้าสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ จำหน่ายแอลกอฮอล์หลังจากช่วงเวลา 22.30 น. เช่น ผับ ดิสโก้ หรือร้านอาหาร ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น โดยจะต้องบริโภคแอลกอฮอล์ภายในร้าน ไม่สามารถนำออกไปดื่มนอกร้านหรือซื้อกลับบ้านได้

• พื้นที่ทางเดินในบริเวณตึก Golden Mile Complex ถือเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นกัน ผู้ที่ซื้อแอลกอฮอล์จากร้านอาหารภายใน Golden Mile Complex ที่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายแอลกอฮอล์หลังจากช่วงเวลา 22.30 น. จะต้องบริโภคแอลกอฮอล์ภายในบริเวณร้านดังกล่าวเท่านั้น

• ความผิดฐานลักลอบดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมีโทษปรับสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการทำความผิดครั้งแรก และหากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ จะมีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และโทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน

ขอให้คนไทยในสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ ตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายท้องถิ่นและการรับโทษตามกฎหมายดังกล่าว

 

credit : Royal Thai Embassy
            Singapore

 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์