หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
BIMSTEC FTA คืออะไร...

12 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2449)
 
BIMSTEC Free Trade Area หมายถึง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลของประเทศสมาชิก BIMSTEC ทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย ได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรี
 
โดยเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้การเจรจาจัดทำความตกลงฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา คือ การค้าสินค้า ได้แล้วสร็จในปี 2548 และการค้าบริการ การลงทุน ได้แล้วเสร็จในปี 2550
 
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์