หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำใน สปป.ลาว

17 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 30559)

สิ่งที่ควรทำ
1. คนลาวจะกล่าวคำทักทายว่า "สะบายดี" พร้อมกับส่งรอยยิ้ม และประนมมือไหว้เมื่อพบปะกัน
2. คนลาวจะให้ความสำคัญกับผู้ที่อาวุโสกว่า ทั้งเรื่องอายุหรือตำแหน่งหน้าที่การงานตามลำดับ เพราะคนลาวเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
3. คนลาวนิยมการทำบุญตักบาตร ผู้ชายจะยืนใส่บาตรได้ตามปกติแต่หากเป็นผู้หญิงควรนั่งคุกเข่าใส่บาตร
4. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าอุโบสถ์ วิหาร และก่อนเข้าบ้านทุกครั้ง
5. เมื่อได้รับเชิญให้เข้าร่วมรำวง คู่รำควรยกมือไหว้ก่อนรำวง และกล่าวขอบคุณอีกครั้งหลังจากรำวงเสร็จ
6. เมื่อไปร่วมงานเทศกาล หรือประเพณีสำคัญ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะผู้หญิงอาจนุ่งซิ่นเช่นเดียวกับผู้หญิงลาว
7. เมื่อมอบสิ่งของที่ระลึกถือเป็นการแสดงน้ำใจและมิตรภาพ
8. ก่อนจะถ่ายรูปผู้ใด ควรขออนุญาต และต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะถ่ายรูปได้
9. คนลาวนิยมกลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านมากกว่ารับประทานร่วมกันในที่ทำงาน
10. คนลาวเป็นคนรักความสงบสุข การพูดคุยกับคนลาวควรหลีกเลี่ยงการพูดจากแบบส่งเสียงดังหรือก้าวร้าว
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ประเทศลาวมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การสักการะ การเข้าไปเที่ยวชมไม่ควรแตะต้องหรือเข้าชมในบริเวณที่หวงห้ามก่อนได้รับอนุญาต
2. พระสงฆ์และสามเณรเป็นบุคคลที่คนลาวให้ความเคารพ เพศหญิงไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัสพระสงฆ์และสามเณร
3. ไม่ควรตบหรือจับศีรษะผู้ใด คนลาวถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพที่สุด
4. ไม่ควรใช้เท้าชี้หรือแตะสิ่งของ เพราะคนลาวถือว่าเท้าเป็นของต่ำ และไม่สุภาพ
5. การกอดจูบ แตะเนื้อต้องตัว หรือการแสดงความรักต่อกัน คนลาวถือเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ควรแสดงในที่สาธารณะ
6. ตามธรรมเนียมของคนลาว แขกผู้มาเยือนควรเหลือกับข้าวไว้ในสำหรับบ้าง ไม่ควรรับประทานจนหมดเกลี้ยง เพราะหากทำเช่นนั้นเจ้าของบ้านจะเข้าใจว่าทำอาหารไม่พอเลี้ยงรับรอง
7. การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหากละเมิดจะถูกกักกันตัวและเสียค่าปรับ
8. ในงานเลี้ยงสังสรรค์ หากมีการดื่มสุราแบบ "ตำจอก" ไม่ควรปฏิเสธเมื่อคนลาวรินสุรา ถือเป็นการให้เกียรติและสร้างบรรยากาศสนุกสนานครึกครื้น
9. ไม่ควรใช้คำพูดที่ลบหลู่หมิ่นบุคคลสำคัญ หรือบุคคลอันเป็นที่เคารพยกย่องของคนลาว
10. ภาษาลาวและภาษาไทยมีความใกล้เคียงกัน จึงไม่ควรพูดจาส่อเสียด ล้อเลียนภาษาคำพูดหรือเล่าเรื่องเชิงตลกขบขัน เพราะอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้
 
 
 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์