หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำในกัมพูชา

8 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 26230)

สิ่งที่ควรทำ
1. คนกัมพูชา จะกล่าวคำทักทายด้วยคำว่า "จูุมรียบ ชัวร์" หรือ "ซัว สเดย์" พร้อมประนมมือไว้ด้านหน้าและโค้งตัวต่ำลง ซึ่งผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะเป็นผู้ทักทาย
2. คนกัมพูชาใช้นามสกุลนำหน้าชื่อเสมอ หากต้องการเรียกชื่อคนกัมพูชา ควรเรียกชื่อท้าย
3. การรับประทานอาหารกับคนกัมพูชา ควรให้เจ้าของบ้านเป็นฝ่ายเริ่มรับประทานอาหารก่อน
4. ควรใช้มือทั้งสองข้างหรือมือขวาในการส่งของให้กัน
5. เมื่อพบพระภิกษุ สามเณร ควรถอดหมวกพร้อมแสดงความเคารพทุกครั้ง
6. ควรก้มศีรษะเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านบุคคลที่กำลังสนทนากันอยู่ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก
7. การนั่งกับพื้นควรเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยมิดชิด ไม่ชี้ปลายเท้าไปทางผู้อื่นผู้ใดเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
8. ควรปิดเครื่องมือสื่อสารเมื่ออยู่ในเขตวัด
9. โดยทั่วไปผู้หญิงควรแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิด ผู้ชายควรสวมเสื้อมีปกและใส่กางเกงขายาว
10. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ และควรให้ผู้ที่อาวุโสสูงสุดของโต๊ะอาหารรับประทานอาหารก่อน
 
สิ่งที่ไม่ควรทำ
1. ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์การเมือง การปกครองและถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางการทหารของกัมพูชา
2. ในการถ่ายภาพ ไม่ควรจับมือชาวกัมพูชา เพราะจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกัน
3. ไม่ควรส่งเสียงดัง หรือสวมหมวกในเขตวัด ส่วนผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่สุภาพเมื่อเข้าวัด
4. คนกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นของสูง จึงไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัสศีรษะผู้อื่นในทางกลับกันถือว่าเท้าเป็นของต่ำ ไม่ควรชี้หรือเดินข้ามบุคคลอื่น
5. ไม่ควรใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาว เพราะคนกัมพูชาถือเป็นสีของการไว้ทุกข์และไม่ควรเปิดดูของขวัญทันที
6. คนกัมพูชาถือว่าผู้หญิงไม่ควรหัวเราะเสียงดังในที่สาธารณะถือเป็นกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม
7. ไม่ควรสบตาหรือจ้องมองเป็นเวลานาน เพราะคนกัมพูชาถือว่าไม่สุภาพ
8. ไม่ควรแสดงความรัก เช่น การกอด จูบ ในที่สาธารณะ
9. ไม่ควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
10. ห้ามซื้่อขายบุหรี่ไฟฟ้าและซิก้าร์ในประเทศกัมพูชา เพราะผิดกฎหมาย
 
 
 
โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์