หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ศิลปวัฒนธรรมบรูไน

17 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 32320)

บรูไนดารุสซาลามมีความใกล้ชิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และการแต่งกายที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานจากการนับถือศาสนาอิสลามของประชากรส่วนใหญ่ เช่น การทักทายจะจับมือกันเบาๆ สตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ การใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ โดยจะใช้นิ้วหัวแม่มือชี้แทน
 
นอกจากนี้ การรับประทานอาหารร่วมกับชาวบรูไน ควรงดเว้นการสั่งอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อหมูและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากผิดหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
 
วัฒนธรรมการแสดงและดนตรีพื้นถิ่นในรูปแบบดนตรีมุสลิมมีความคล้ายคลึงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ใช้เครื่องดินตรีหลักคือกลองและเครื่องประกอบจังหวะ การแสดงเต้นรำที่เป็นที่นิยมของชาวพื้นเมือง "เกดายัน" จะแสดงในช่วงเทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของฤดูการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังมีศิลปะการแสดงทั้งดนตรีและนาฎศิลป์ที่งดงามตามแบบฉบับของราชสำนักที่สือต่อกันมายาวนานอีกด้วย
 
 
 
 
กระทรวงวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์