หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทัวร์ท่องเที่ยวในกัมพูชา

16 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1958)
 
โดย : อัครวัฒน์ ธนันฐ์กิตติกุล
         ชยุต โสภาเพียร

ตั้งแต่ "กัมพูชา” ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2542 และองค์การการค้าโลกในปี พ.ศ. 2547 เศรษฐกิจกัมพูชาสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี แม้ว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชาต้องสะดุดไปบ้าง จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ปี
พ.ศ.2554เป็นต้นมาการเติบโตของจีดีพีกัมพูชาเพิ่มสูงถึงร้อยละ 7.1 มากกว่าค่าเฉลี่ยอาเซียนที่มีการเติบโตเพียงร้อยละ 5.2 และการลงทุนทางตรงจากต่างชาติ ก็เพิ่มสูงกว่าร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า

สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาปักหลักในกัมพูชาก็เพราะบรรยากาศการลงทุนที่เย้ายวนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรีไม่มีจำกัด ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในกัมพูชาได้อย่างเต็มร้อย และมีสิทธิเช่าที่ดินทำกินระยะยาวถึงครึ่งศตวรรษ หรือ 50 ปี หลังจากนั้นยังสามารถที่จะเลือกต่อสัญญาเช่าได้อีกทั้งการทำธุรกรรมต่าง ๆ สามารถใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแทนเงินสกุลเรียลกัมพูชาได้โดยสะดวก จึงไม่น่าแปลกใจที่กว่าครึ่งของธุรกิจทั้งหมดในกัมพูชาจะเป็นของคนต่างชาติ
 
อุตสาหกรรมดาวรุ่งในกัมพูชาหนีไม่พ้นเครื่องนุ่งห่มและการท่องเที่ยว ซึ่งการที่กัมพูชามีค่าแรงขั้นต่ำถูกที่สุดในภูมิภาคหรือค่าเฉลี่ยเพียง 61 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนั้น ยิ่งผลักดันให้มีการลงทุนทั้งภาคการผลิตและการท่องเที่ยว โดยจากข้อได้เปรียบทั้งด้านแรงงานราคาถูก การได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากประเทศพัฒนาแล้ว มาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังทำให้นักลงทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเปิดกิจการต่าง ๆ ในกัมพูชาเป็นจำนวนมาก
 
                                    

"นพดล ร่วมคิด” นักธุรกิจไทยชาวศรีสะเกษ วัย 50 ปี ที่ประสบผลสำเร็จทัวร์ท่องเที่ยวและโรงแรมหรูใน จ.เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เผยว่าภาคบริการก็มีโอกาสไม่ด้อยไปกว่าภาคการผลิตเช่นกัน เห็นได้ชัดเจนจากการที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน เดินทางมาเยือนอารยธรรมโบราณที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เพื่อชื่นชมความงดงามอลังการของปราสาทนครวัด นครธม ความอ่อนช้อยของนางอัปสรา และความวิจิตรของลวดลายสลักเสลา ที่ประณีตบรรจง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่กัมพูชาถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยถึงกว่าร้อยละ 21 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ.2543-2554
 
นอกเหนือจากความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูกในกัมพูชา ก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาพำนักแบบระยะยาว รวมทั้งภาครัฐเองได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนด้านการท่องเที่ยวในกัมพูชาถึงกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายนพดลได้ร่วมกับหุ้นส่วนชาวกัมพูชาเปิดบริษัททัวร์ในนาม "อังกอร์ เอเซียน ฮอลิเดย์”โดยมองว่าธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ยังมีโอกาสเติบโตได้สูง ที่พักในกัมพูชายังมีค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัว โดยเฉลี่ยจะไม่สูงนักอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน แต่ก็มีการขยายตัวถึงร้อยละ 18 ต่อปี ด้วยปัจจัยนี้ ธุรกิจร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก บริษัททัวร์ จึงมีโอกาสได้ส่วนแบ่งตลาดในกัมพูชา

เพื่อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กัมพูชาได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ที่จะให้สิทธิประโยชน์ และความมั่นใจแก่นักลงทุนที่จะถือครองสิทธิในทรัพย์สินต่าง ๆ (ยกเว้นกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ถือครองได้ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชาเท่านั้น ต่างด้าวสามารถใช้สิทธิโดยการเช่า หรือสัมปทานเท่านั้น) พร้อมให้หลักประกันว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับชาวกัมพูชา และจะไม่ถูกบังคับจากนโยบายกำหนดราคาสินค้าและบริการ หากมีการใช้บังคับ รวมทั้งสามารถที่ซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อชำระสินค้า หรือจ่ายกำไรตามระบบธนาคารได้อีกด้วย
 
                                   

โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนากัมพูชา หรือซีดีซี จะมี "จอมพล สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน” นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานร่วมกับ "สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์”ประธานองคมนตรีในพระมหากษัตริย์กัมพูชา เป็นผู้พิจารณาในระดับนโยบาย เกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุน และการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
 
มีคณะทำงาน "ซีไอบี” หรือ The Cambodian Investment Board ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ซีไอบีจะทำงานในลักษณะเบ็ดเสร็จ เป็น One stop service ซึ่งจะตอบรับหรือปฏิเสธการให้ความเห็นชอบในหลักการ ภายใน 3 วันทำการ และจะพิจารณาให้การส่งเสริมภายใน 28 วันทำการ (หากเอกสารสมบูรณ์) และให้ถือวันที่ซีดีซีออกเอกสารรับรอง Final Registration Certificate เป็นวันเริ่มต้นของการส่งเสริมการลงทุน เป็นสิทธิเฉพาะ ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น ยกเว้นการผนวกหรือควบรวมกิจการที่ได้รับอนุญาตจากซีดีซี และข้อกำหนดเกี่ยวกับกิจการที่ต้องห้ามและที่สามารถขอรับการส่งเสริม รวมทั้งวงเงินลงทุนขั้นต่ำ

นายนพดลกล่าวทิ้งท้าย ฝากถึงนักธุรกิจชาวไทย ที่สนใจลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกัมพูชาว่า ควรเล็งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยสูง เพราะลูกค้ากลุ่มนี้นับวันจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากสายการบินต่าง ๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง จะเปิดเที่ยวบินตรงสู่กัมพูชามากขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวแถบตะวันออกกลางที่จัดว่ามีกำลังซื้อสูงก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
 
มองว่าในอนาคตข้างหน้า ธุรกิจโรงแรมหรู น่าจะมาแทนที่เกสต์เฮาส์ ที่มีเพียงห้องพักและอาหารเช้าเท่านั้น ในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องยังต้องจัดหาสินค้า และบริการระดับพรีเมี่ยม เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้อีกด้วย.
 
 
 
credit : dailynews กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์