หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ฟิลิปปินส์

19 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6571)

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะ 7,107 เกาะ แต่มีเพียง 11 เกาะเท่านั้นที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วและมีผู้คนอาศัยอยู่มาก หากดูจากแผนที่โลกจะเห็นได้ว่า ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว และทางใต้ของเกาะใต้หวัน อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียประมาณ 970 กิโลเมตร หมู่เกาะฟิลิปปินส์มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1,850 กิโลเมตร และทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ 1,100 กิโลเมตร โดยหมู่เกาะทั้งหมดสามารถแบ่งเป็น 3 หมู่เกาะใหญ่ คือ หมู่เกาะเหนือ หมู่เกาะกลาง และหมู่เกาะใต้
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์