หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
สินค้าส่งออก-นำเข้าอินโดนีเซีย

24 เมษายน 2015

สินค้าส่งออกหลัก
ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์พลาสติก
 
สินค้านำเข้าหลัก
ได้แก่ น้ำมันดิบ ถ่านหิน สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์