หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
สินค้าส่งออก-นำเข้าบรูไน

16 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 40077)

สินค้าส่งออก
บรูไนจัดอยู่ในประเทศร่ำรวย เป็นผู้ส่งออกน้ำมันติดอันดับ 3 ของโลก สินค้าส่งออกหลักที่สำคัญของบรูไน คือ น้ำมันดิบ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เมทิลแอลกอฮอล์
 
สินค้านำเข้าที่สำคัญ
คือ เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนที่เหลือเป็นอาหารสัตว์มีชีวิต เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และผลิตภัณฑ์เคมี โดยในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) มีมูลค่าการนำเข้าสินค้าอยู่ที่ 3,349.3 ล้านดอลลาร์บรูไน
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์