หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Global Conference on Cyberspace 2015

14 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1392)

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Global Conference on Cyberspace 2015 ครั้งที่ 4 ที่กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 15 - 18 เมษายน 2558 ตามคำเชิญของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ซึ่งพลเอกธนะศักดิ์จะกล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทยในวันที่ 16 เมษายน ก่อนเยี่ยมชม Innovation Room ซึ่งเป็นศูนย์ด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ด้านความมั่นคง มาแสดงและสาธิต นอกจากนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ จะเข้าชมโครงการบริหารจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์อีกด้วย
 
การประชุม Conference on Cyberspace เป็นการประชุมระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหลักปฏิบัติอันเป็นเลิศในการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานความมั่นคงทางไซเบอร์ระดับสากล ซึ่งครั้งนี้มีกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีผู้แทนจากภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และประชาสังคมจาก 106 ประเทศ ร่วมประชุม โดยมีหัวข้อการประชุมแบ่งเป็น 3 สาขา คือ ความมั่นคง สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์