หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
OTOP เพื่อสุขภาพ อบไอน้ำด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาชนเผ่าเหย้าแดง หมู่บ้านต่าฟิน ซาปา

9 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1625)

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การนำเอาสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญาของคนภายในพื้นที่นั้นๆ มาเป็นจุดขาย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่นอกเหนือการทำอาชีพหลักซึ่งจะทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่
 
ชนเขาเผ่าเหย้าแดง แห่งหมู่บ้านต่าฟิน อ.ซาปา จ.เลาไค ประเทศเวียดนาม ได้มองเห็นลู่ทางที่จะเพิ่ม รายได้ให้แก่ชนกลุ่มน้อยที่ยากจนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มาจากการทำเกษตรกรรม โดยนำแนวคิดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากรัฐบาลไทยที่เริ่ม ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2544 ไปประยุกต์ ใช้กับภูมิปัญญาการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรของ ครอบครัวชาว เขาเผ่าเหย้าแดง โดยปกติแล้วชาวเขาจะใช้การอบสมุนไพรเมื่อมีอาการ อ่อนเพลียมากๆ จากการทำงานหนัก เนื่องจากต้องทำเกษตรกรรมบนพื้นที่ภูเขาสูง การอบสมุนไพรให้กับผู้หญิงหลังคลอดบุตรซึ่งจะทำให้พักฟื้นเพียงแค่ 4-7 วันก็สามารถออกมาทำงานบนภูเขาได้ตามปกติ ชนเผ่าเหย้าแดงได้เริ่มนำมาทำเป็นธุรกิจให้บริการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรแก่นักท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ.2544
 
การอบไอน้ำด้วยสมุนไพรมีแบบการแช่ทั้งตัวและการแช่เฉพาะเท้า ในน้ำร้อนที่ผสมสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการ ปวดเมื่อย เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย มหาวิทยาลัยการเกษตรของเวียดนามเข้าร่วม การผลิตสมุนไพรสำหรับจำหน่ายด้วย ส่วนการดำเนินงานและการแบ่งเงินรายได้ คล้ายกับระบบสหกรณ์ แรงงานในการดำเนิน งานทั้งหมดมาจากลูกหลานของชนเผ่า รายได้ หลักของชนเผ่ามาจาก 3 ทาง คือ
1) การหาสมุนไพรในป่า ซึ่งจะหมุนเวียนกันหาสมุนไพรวันละ 2 ครอบครัว จากสมาชิกทั้งหมดกว่า 100 ครอบครัว
2) การให้บริการอบไอน้ำด้วยสมุนไพร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3) การแบ่งปันกำไรเมื่อสิ้นปี
 
นอกจากนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่ง ในกรุงฮานอย ได้นำการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรไปใช้ในการพักฟื้นของผู้หญิงหลังคลอดบุตรอีกด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์