หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AEC ย่อมาจาก...

7 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 11086)
 

AEC ย่อมาจาก ASEAN Economic Community หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ซึ่งมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ตกลงที่จะดำเนินการไปสู่การเป็น AEC ภายในปี พ.ศ. 2558
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์