หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เกาหลีใต้อนุญาตให้ไทยเพิ่มเที่ยวบินแบบประจำได้ในช่วงสงกรานต์

7 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1748)

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เปิดเผยถึงการเดินทางไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ กรณีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย หรือ SSC ของกรมการบินพลเรือนของไทย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำสัญชาติไทยไปยังเกาหลีใต้ว่า
 
ขณะนี้สำนักงานการบินพลเรือนของเกาหลีใต้ยังไม่มีการทำหนังสือแจ้งระงับ หรือห้ามเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำจากไทยบินไปยังเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ มีเพียงได้รับแจ้งทางวาจาเท่านั้น ว่ามีเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ 3 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินเอเชีย แอตแลนติค สายการบินเอเชียนแอร์ และสายการบินเจ๊ทเอเชีย ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บินไปประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา
 
ส่วนเที่ยวบินประจำที่มีตารางบินตามปกติ ยังทำการบินได้ตามปกติ แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มเส้นทางใหม่ หรือเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และจะมีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น
 
ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้แจ้งให้ทางเกาหลีทราบถึงความตั้งใจและแผนการแก้ไขข้อบกพร่องของไทย และแสดงความห่วงใยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกัน และจะมีผู้โดยสารเดินทางกันเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายนนี้จะมีมาตรการผ่อนปรนหรือไม่อย่างไร ทางฝ่ายเกาหลีแจ้งว่า จะอนุญาตให้เพิ่มเที่ยวบินแบบประจำได้ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว โดยบรรยากาศของการพบปะเป็นไปด้วยมิตรภาพ

 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์