หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
คำขวัญและตราสัญลักษณ์ประธานอาเซียนประจำปี 2558 ของมาเลเซีย

7 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 6008)
 
มาเลเซียเข้ารับหน้าที่ประธานอาเซียนเป็นเวลาหนึ่งปีต่อจากเมียนมาร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยใช้คำขวัญว่า "ประชาชนของเรา ประชาคมของเรา วิสัยทัศน์ของเรา” (Our People, Our Community, Our Vision) ซึ่งสะท้อนถึงอาเซียนที่จะกลายเป็นประชาคมในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และภายใต้วิสัยทัศน์ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One Community)

สำหรับตราสัญลักษณ์นั้นมีความหมายดังนี้
- รูปโค้ง 10 สีที่ก่อตัวเป็นวงกลมรอบตราอาเซียน สะท้อนถึงความสมานฉันท์ หุ้นส่วนที่ใกล้ชิด และความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนจากสิบประเทศสมาชิกอาเซียนในการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน
Ÿ - รูปโค้ง 10 สียังหมายถึงวงโคจรของโมเลกุลอะตอม ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรือง
Ÿ - การรวมกันของสีสรรต่าง ๆ หมายถึงความแตกต่างด้านทักษะของประชาชนอาเซียนในหลายหลายสาขาที่ขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งไปข้างหน้า
Ÿ - สีของตราสัญลักษณ์ : สีแดงคือความกล้าหาญ สีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรือง สีฟ้าคือสันติภาพและเสถียรภาพ สีเขียวคือการอุทิศและความปรองดองอย่างใกล้ชิด และสีม่วงคือความมั่งคั่ง ความรอบรู้ และความฉลาด

ทั้งนี้ มาเลเซียได้เปิดตัวเว็ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนในปี 2558 แล้ว ซึ่งสามารถเปิดชมได้ที่ http://asean2015.gov.my/
 
 
 
credit : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์