หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาจ่อผ่านกฎหมายควบคุมเอ็นจีโอ อ้างเพื่อความโปร่งใส

7 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1425)

สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวระหว่างเดินทางเยี่ยมเด็กพิการที่องค์กรแห่งหนึ่งว่า องค์กรพัฒนาเอกชนนอกภาครัฐ หรือเอ็นจีโอ และสมาคมต่าง ๆ ในประเทศต้องมีกฎหมายควบคุมเพื่อความโปร่งใส โดยรัฐบาลจะอนุมัติร่างกฎหมายและส่งต่อรัฐสภาให้ลงมติในเดือนพฤษภาคมนี้
 
สมเด็จฮุนเซน กล่าวว่า กฎหมายจะกำหนดให้เอ็นจีโอลงทะเบียนสัญชาติของตนกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อที่จะได้สิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย และเอ็นจีโอเหล่านั้นจะต้องยื่นรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจกรรมและการเงินขององค์กร
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์