หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประจวบคีรีขันธ์ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ด่านสิงขร

6 เมษายน 2015

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ภายหลังจากด่านสิงขรได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษทางการค้า เพื่อผ่อนคลายกฎเกณฑ์การผ่านเข้า-ออกด่านชายแดน ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างไทยและเมียนมา คาดว่าจะมีการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยภายในเดือนเมษายนนี้ หลังจากนั้นจะมีการจัดพิธีเปิดด่านอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการเร่งก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ด่านสิงขร

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างการจัดระเบียบแผงค้าบริเวณด่านสิงขร โดยในส่วนของผู้ค้าที่อยู่บนถนนสาธารณะจะมีการจัดหาสถานที่ใหม่เพื่อผ่อนผันในการจำหน่ายสินค้าตามแผนผังที่กำหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมเตรียมพัฒนาเป็นตลาดการค้า 2 แผ่นดินในอนาคต
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์