หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อุบลราชธานีพัฒนาความร่วมมือ เวียดนาม ไทย ลาว

6 เมษายน 2015

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นผู้แทนคณะส่วนราชการและหอการค้าของจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศเวียดนาม ลาวและประเทศไทย ซึ่งจังหวัดคอนตูม ประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ศาลาว่าการจังหวัดคอนตูม โดยมีประธานคณะกรรมการประชาชนหรือผู้แทนจากจังหวัดคอนตูม จังหวัดกวางหงาย และจังหวัดบินดินญ์ ประเทศเวียดนาม รวมทั้งรองเจ้าแขวงจากประเทศลาว จาก 3 แขวง ได้แก่ แขวงจำปาสัก แขวงเซกองและแขวงอัตปือ ประเทศลาวและผู้แทนจาก 2 จังหวัดประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ รวม 8 จังหวัดจาก 3 ประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือจังหวัดชายแดนระดับท้องถิ่น
 
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้มีการหารือในประเด็นที่จะเพิ่มให้มีจังหวัดของประเทศกัมพูชา ในเส้นทางคู่ขนานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก เข้ามาร่วมในกลุ่ม 8 จังหวัด 3 ประเทศนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวร่วมกันเพื่อเป็นยุทธศาสตร์นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในอนาคตต่อไป ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี

ด้านรองเจ้าแขวงอัตปือ ประเทศลาว กล่าวว่า เพื่อให้มีความร่วมมือและพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่องทางแขวงอัตปือ ประเทศลาว มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งต่อไป
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์