หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พระโคเขมรเสวยข้าว คาดปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรดี

18 พฤษภาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1930)

พระโคกัมพูชาเลือกเสวยถั่ว งา ข้าวโพด และข้าว ในพิธีแรกนาขวัญ ที่มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ (17) ทำนายว่าการเก็บเกี่ยวของกัมพูชาในปีนี้ "ค่อนข้างดี”

ประชาชนชาวเขมรหลายร้อยคนต่างเฝ้าจับดูสิ่งที่พระโคเสวย ที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเก็บเกี่ยวในปีนี้ ในพิธีแรกนาที่กษัตริย์นโรดมบรมนาถสีหมุนี ทรงเป็นประธานในพระราชพิธี ที่จัดขึ้นในสนามฟุตบอลนอกกรุงพนมเปญ

หลังจากพระยาแรกนาทำพิธีไถนาเสร็จสิ้น พระโคทั้งสองถูกอัญเชิญไปยังอาหารที่จัดเตรียมไว้ 7 อย่าง ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา หญ้า น้ำ และเหล้า ที่วางอยู่บนถาด

ในการพยากรณ์ของกัมพูชานั้น หากพระโคเลือกเสวยข้าว ข้าวโพด ถั่ว และงา ซึ่งเป็นตัวแทนของการเก็บเกี่ยว ยิ่งพระโคเสวยมากก็พยากรณ์ได้ว่าการเก็บเกี่ยวจะยิ่งดีมาก หากพระโคเสวยหญ้าพยากรณ์ถึงความเจ็บป่วย หากเสวยน้ำพยากรณ์ถึงเหตุน้ำท่วม และหากเสวยเหล้าพยากรณ์่ว่ามีลางของสงคราม

"พระโคเสวยถั่ว งา ข้าวโพด และข้าว พยากรณ์ได้ว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในปีนี้ค่อนข้างดี” โหรหลวงกังแกน (Kang Ken) ประกาศคำทำนาย

"การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเราจะเป็นไปด้วยดี และประเทศของเราจะสงบสุข” ชาวเขมรวัย 59 ปี กล่าว หลังพิธีเสร็จสิ้น อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกในกัมพูชา.

พิธีแรกนาฉบับเขมร Agence France-Presse/Tang Chhin Sothy
พระโคขณะเสวยข้าวโพดและถั่วในพิธีแรกนา ที่จัดขึ้นในจ.กันดาล วันที่ 17 พ.ค. คำพยากรณ์ระบุว่า ปีนี้การเก็บเกี่ยวจะได้ผลค่อนข้างดี.-- Agence France-Presse/Tang Chhin Sothy.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์