หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มองความสัมพันธ์ไทย อินเดีย ผ่านภารกิจสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

7 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1896)

โดย  อดิศักดิ์  ศรีสม
 
 
ปัจจุบันเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพ-กัลกัตตาเต็มเกือบทุกเที่ยวบิน นั่นเพราะกัลกัตตาเปรียบเสมือนเมืองหลักที่จะกระจายสินค้าต่อไปให้กับเมืองอื่น ๆ ในเขตเบงกอลตะวันตก จึงเกิดธุรกิจที่พ่อค้าอินเดียเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าจากแหล่งค้าส่งของไทยในรูปแบบ "กองทัพมด” เช่น ที่ประตูน้ำ สำเพ็ง แล้วขนขึ้นเครื่องบินกลับไปขายต่อในอินเดีย บางคนเดินทางมาประเทศไทยสัปดาห์หนึ่ง 2 - 3 ครั้งเลยทีเดียว สิ่งเหล่านี้แสดงถึงการเชื่อมโยงกันในระดับประชาชนกับประชาชนที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
 
ปัจจุบันสำนักงานสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้ดูแลงานในเขตภาคตะวันออกของอินเดียจำนวนทั้งสิ้น 5 รัฐ ได้แก่ รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐพิหาร รัฐโอริสสา รัฐอานธรประเทศ รวมถึงดินแดนแห่งสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้เดินทางชาวอินเดียมีความประสงค์เดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้สำนักงานสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ต้องทำหน้าที่ตรวจลงตราวีซ่าประมาณ 5 หมื่นเล่มต่อปี ซึ่งนับเป็นจำนวนที่มากเกินกว่ากำลังของเจ้าหน้าที่จะรับได้ไหวอีกต่อไป จึงมอบหมายให้ บริษัท VFS เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอต่าง ๆ แทน ก่อนจะให้สถานกงสุลไทยตรวจลงตราวีซ่าเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการมากขึ้น
 
"เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว และเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวอินเดียในพื้นที่ เราจึงตัดสินใจว่าเราควร Outsource ให้ VSF มารับเล่มหรือรับคำร้องแทนเรา และเขาจะจัดระเบียบ ตรวจเช็คเอกสารแทน ก่อนที่จะส่งเล่มหนังสือเดินทางมาให้สถานกงสุลใหญ่พิจารณา” ภัทธิรา เจียมปรีชา รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา กล่าวถึงภารกิจของสำนักงานที่มากขึ้นทุกขณะ
 
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนการเติบโตที่ชาวอินเดียเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการติดต่อค้าขาย การลงทุนและการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกขณะในปัจจุบัน ไม่เพียงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการเดินทางไปประเทศไทย หากแต่สถานกงสุลใหญ่ยังต้องรับผิดชอบดูแลพื้นที่ของรัฐพิหาร อันเป็นที่ตั้งของพุทธคยา ซึ่งในแต่ละปีจึงมีคนไทยจำนวนมากเดินทางมาแสวงบุญในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม
 
ภารกิจสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ ณ กัลกัตตา อีกด้านคือการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาแสวงบุญ พร้อม ๆ กับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียด้วยการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ทางศาสนามากมาย หากนับตั้งแต่การรับสืบทอดพระพุทธศาสนาจากดินแดนแห่งนี้ ไทยกับอินเดียมีความสัมพันธ์กันมาช้านานนับย้อนกลับไปได้ไกลร่วมพันปี และไม่เคยห่างหายไปเลยแม้วันเวลาจะผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานเท่าใด สายใยระหว่างผู้คนทั้งสองประเทศจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในทุก ๆ ด้านอันจะนำไปสู่ความใกล้ชิดแนบแน่นมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งเราหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะยังคงเติบโตและผลิบานอยู่เช่นนี้ตลอดไป
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์