หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม่าเสนอร่างกฎหมายควบคุมการเปลี่ยนศาสนา

28 พฤษภาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1285)

ผู้นับถือศาสนาพุทธสรงน้ำพระพุทธรูปที่ศาสนาสถานแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้ง วันที่ 27 พ.ค. รัฐบาลพม่ากำลังมองหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างกฎหมายการเปลี่ยนศาสนาที่ยังเป็นประเด็นโต้เถียงซึ่งระบุว่าผู้ที่ต้องการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อน ซึ่งกฎหมายนี้ดูเหมือนเป็นการป้องกันการถูกบังคับเปลี่ยนศาสนา.--Associated Press/Khin Maung Win.

รัฐบาลพม่ากำลังพยายามที่จะวัดการสนับสนุนของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายการเปลี่ยนศาสนาที่ถูกผลักดันโดยพระสงฆ์ที่มีแนวคิดชาตินิยม ที่กำหนดว่าผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความเชื่อจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

หากร่างกฎหมายผ่านมติเห็นชอบแล้ว ผู้ที่พบว่ามีความผิดจากการเปลี่ยนศาสนาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี

พม่า ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อความรุนแรงทางศาสนาที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ ทางภาคตะวันตกของประเทศ นับตั้งแต่ประเทศเริ่มเปลี่ยนจากการปกครองของเผด็จการทหารที่ยาวนานนับครึ่งศตวรรษมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อ 3 ปีก่อน

ในเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีประชาชนเสียชีิวิตมากถึง 280 คน และอีก 140,000 คน ต้องไร้ที่อยู่อาศัย ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมซึ่งถูกชาวพุทธหัวรุนแรงโจมตี

ร่างกฎหมายดังกล่าวตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของทางการวันนี้ (27) แต่ไม่ได้ระบุถึงศาสนาใดโดยเฉพาะ แต่เพราะกฎหมายนี้ถูกเสนอโดยองค์กรเพื่อการคุ้มครองเชื้อชาติและศาสนา ที่นำโดยพระสงฆ์ทีี่มีแนวคิดชาตินิยม ถูกตีความอย่างกว้างขวางว่ามีเป้าหมายที่จะป้องกันชาวมุสลิมจากความพยายามที่จะบังคับให้ผู้หญิงที่นับถือศาสนาพุทธละทิ้งความเชื่อของตัวเอง เพื่อแต่งงาน หรืออื่นๆ

กฎหมายจะกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความเชื่อจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการลงทะเบียนการเปลี่ยนศาสนา ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศาสนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกิจการสตรี และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาท้องถิ่น แต่กฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะมีมาตรการใดเกิดขึ้นต่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนศาสนา

มา ธิดา อดีตนักโทษการเมือง นักเขียน และผู้สื่อข่าวที่มีชื่อเสียง ออกมาคัดค้านความเคลื่อนไหวนี้ โดยระบุว่า การที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางการเพื่อเปลี่ยนศาสนาเป็นการจำกัดเสรีภาพในการเลือก และว่าบุคคลที่โตแล้วมีสิทธิที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาตามที่ตัวเองเลือกโดยไม่มีการแทรกแซงของทางการ

องค์กรเพื่อการคุ้มครองเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ที่เป็นการร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปเมื่อปีก่อนองค์กรสามารถรวบรายชื่อสนับสนุนกฎหมายการเปลี่ยนศาสนาได้ 1.3 ล้านชื่อ

รัฐบาลเห็นว่ากฎหมายนี้มีความอ่อนไหวทางการเมือง และในตอนนี้รัฐบาลกำลังพยายามที่จะวัดเสียงสนับสนุนของประชาชนต่อกฎหมายดังกล่าว.

credit : manager.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์