หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บอร์ด BOI กำหนด 13 กิจการเป้าหมายผลักดันลงทุนในเขต ศก.พิเศษ

3 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2081)

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทน เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยผลการประชุมบอร์ด บีโอไอ ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม ที่มีเป้าหมายผลักดันให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบ โดยให้สิทธิประโยชน์สูงสุด ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี พร้อมเห็นชอบให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนใหม่
 
โดยอนุญาตให้โครงการที่ขอรับส่งเสริมสามารถใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรจากสถาบันที่เชื่อถือได้ และมีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมการรองรับ รวมทั้งมีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและการใช้พลังงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

สำหรับกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม ครอบคลุม 61 กิจการย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง /การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง /การผลิตเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การผลิตเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตพลาสติก การผลิตยา กิจการโลจิสติกส์ /นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม /และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
นอกจากนี้ กิจการเป้าหมายที่เตรียมให้ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจำกัด และความต้องการของแต่ละพื้นที่

 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์