หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาลดค่าธรรมเนียมพาสปอร์ตจาก 6,000 เหลือ 120 บาท

27 มิถุนายน 2014 (จำนวนคนอ่าน 1616)


เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองโอร์-เสม็ด กรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยของประเทศกัมพูชาได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่หน่วยงานประสานงานกัมพูชา-ไทย เจ้าหน้าที่ ตม.โอร์-เสม็ดเจ้าหน้าที่อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย มาอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวกัมพูชาที่จะมาทำหนังสือเดินทางข้ามแดนเข้าในประเทศไทย โดยได้ลดราคาค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต จากเดิม 6,000 บาท เหลือเพียง 120 บาท และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนับหมื่นบาท ซึ่งคาดว่าแรงงานกัมพูชาที่ไม่มีเงินทำพาสปอร์ตและเคยอาศัยการหลบหนีเข้าเมือง หันมาใช้วิธีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายมากขึ้น

ที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ 4 หน่วยงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ได้จัดเตรียมอาคารสำนักงานหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ 2 ไว้เป็นที่ทำการเฉพาะกิจในการจำทำระบบผ่านแดน เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานชาวกัมพูชา ซึ่งจะเปิดรับอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์